Bacchanaal voor de Boze Geest

by Heidenland

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $3 CAD  or more

     

1.
2.

about

Five track EP to be released in mid-May 2017 as part of a split cassette tape with MIGHT. Remaining tracks will be uploaded upon release of the split tape.

credits

released May 20, 2017

Havoque - voice, guitars, basses (Longhorn & Thunderbird), piano, keyboards
Krieg - drums, percussion, arrangements

P. Arbour - additional bass

tags

license

all rights reserved

about

Heidenland Victoria, British Columbia

Havoque formed Heidenland to convey the black metal sound of VENOM, SIGH, DARKTHRONE, CELTIC FROST, BURZUM and ILDJARN. He released the "Triomftocht voor de glorie van Wodan" demo tape in 1999.

He moved to Canada in 2003 and teamed up with drummer Krieg. In 2015 Heidens Hart Records released "Stormvloek: Beschonken, Kwaad en Goddeloos". The band is finishing up music for their next release.
... more

contact / help

Contact Heidenland

Streaming and
Download help

Track Name: Vazal van de Gehoornde
Telg van verdorven vaderen
Lapzwans zonder munt of stee
Verbannen door abt, waard, en hoermadam
Met een plens uit de pispot verschopt

Ellendig wangedrocht
Het volk: "De Duvel hale hem"

Een steenhagel joeg hem de stadspoort uit
Door melaatsen en bedelaars beschimpt
De vloekende menners bespuwen hem
Met hun schuimende werkspan op hol
Hij wankelde dronken het onland in
En zinde verbolgen om wraak
"Zo zal het geschieden", een dorre stem
Die uit mekkerende vlammen verrees

Ellendig wangedrocht
Het volk: "De Duvel hale hem"
Onzalig heksenkroost
Het volk: "De Duvel hale hem"

De Duvel: "Met mij zult u verkeren
Als leerling in de kunst der zeven zonden
Eer ik uw wraak voltooi, tot mijn genoegen,
Op het volk dat u verwierp
Kom tot mijn boezem, aanbid mijn naakte geit"

Zeven jaar en een dag passeerden eer hij uit het Hoornenveen trok
Aan de weg vernam hij het nieuws van een grauwe passant

De flagellant: "Zwarte plaag teistert Steenwijk stad, God's gramschap straffe ons zondenaars"

Stapels rauwe lijken lagen voor de Onnapoort
Adel, pauper, geestelijkheid, de builenpest ten prooi
Schamele overlevenden weken starend uit de weg
De stank der Zwarte Dood hing als een deken voor de zon

De kerk, een walmend massagraf, haar torenspits ontvlamd
Is waar hij zich dit zetelen, temidden van zijn volk
Hij dankte trots de Geitenheer, zijn toekomst in 't verschiet
Vazal van de Gehoornde, meester van zijn eigen lot

Ellendig wangedrocht
Het volk: "De Duvel hale hem"
Onzalig heksenkroost
Het volk: "De Duvel hale hem"
Track Name: Hij wiens hand verveent
Loveren hoogten
Fluisterende velden
Kreunende tjasker maalt
Troebele wateren
Hoog jaagt de maan, hard
Haar kille stralen
Strelende klauwen
Over de drassige graven

Waakt, waar de roerdomp lokt
En de donkere Veenman over 't water schrijdt
Traag door het onland waart
Langs bezweken oevers zijn gelaat

En zijn hand verveent

Doofstom en dronken
Dromen de doden
Van weggeslagen
Legakkerpralen
Wind schudt de tengere
Argwanende berken
Wortelen vrezen
Dwalende geest, afgekalven

En zijn hand verveent

Waakt, waar de roerdomp lokt
En de donkere Veenman over 't water schrijdt
Traag door het onland waart
Langs bezweken oevers zijn gelaat