Stormvloek: Beschonken, Kwaad en Goddeloos

by Heidenland

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $5 CAD  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
02:00
10.
11.
12.
13.
14.
15.

about

From www.heidenshart.nl: Dirty and rotten traditional pagan black metal with old school attitude. At times reminding of old wave of Norwegian black metal such as Enslaved and Carpathian Forest, which is not strange since the tracks on this anthology CD have originally been written at the mid and end of the 90s. Like a lot of the classic 90s releases, the material here is melodic but still extreme. This CD consists of the 1999 "Triomftocht voor de glorie van Wodan" demo in its 2014 re-recorded version and show how the band has grown over the years. Also included are five unreleased tracks recorded between 2000 and 2007, and the original 1999 demo. Limited CD pressing of only 300 copies!

credits

released April 4, 2015

Havoque - Guitars, bass, synth, field drum, vocals. All instruments on 6-15
Krieg - drums on 1-5, beer on 6-15

Misproduced by Havoque at Goat Horn studio, Victoria B.C., 2013. Drums on 1-5 engineered by Jason Robertson.

tags

license

all rights reserved

about

Heidenland Victoria, British Columbia

Havoque formed Heidenland to convey the black metal sound of VENOM, SIGH, DARKTHRONE, CELTIC FROST, BURZUM and ILDJARN. He released the "Triomftocht voor de glorie van Wodan" demo tape in 1999.

He moved to Canada in 2003 and teamed up with drummer Krieg. In 2015 Heidens Hart Records released "Stormvloek: Beschonken, Kwaad en Goddeloos". The band is finishing up music for their next release.
... more

contact / help

Contact Heidenland

Streaming and
Download help

Track Name: De zuivering van het heidenland
Een vleugel zwart stoot de valse koning van de troon
Voortmarsende horde vertrapt de doornenkroon
Het koninkrijk zal d'onze zijn, verbannen wordt de god
Zijn zoon aan onze hoeven; bloedend, smekend en bespot

Kerken branden, pest breekt uit, de zwaarden rood en zwart
Kerven, kappen, hakken slaan, de doodssteek in God's hart
Het christenvolk dat ziet in angst, in woede en onmacht
Hoe de heidenhorde hun maagden bruut verkracht

Al dat heilig is: gebroken, omgekeerd, verbrand
Geestelijken bruut onthoofd, hun bloed kleurt al het land
De vrouwen wenen, en met hen wordt elk kind afgeslacht
Tot aan de Jongste Dag wordt er geen christen voortgebracht

Fundaties van het christendom, nu liggend in de as
Het vuur verklaart victorie aan het trotse heidenras
Afvallig volk massaal en bruut door ons ter dood gebracht
Geen van hen zal leven onder Wodan's eed'le macht!
Track Name: Heiden black metal
De horden strak marcherend
De furie gelijk de kracht
Het metaal blinkt in de laatste zon
Het metaal klinkt in de nacht

Heiden black metal
Dood, verderf en spot
Met onze kunst zijn wij de vuist in 't gezicht van God

Symfonie van haat en doem
Overspoelt afvallig land
Brengt christenen tot wanhoop
En verkoling in het zand

Barden van de zwarte dood
Hun waap'nen rusten niet
Slagblad tot gevest kleurt rood
In het christenbloedvergiet

Heiden black metal
Dood, verderf en spot
Met onze kunst zijn wij de vuist in 't gezicht van God

Met oorlogstrom, lier en schalmei verwordt de kerk tot gruis
Het zwart banier waait groots en vrij op de resten van het kruis
En als het vuur dan wordt gedoofd, dan is het met christenbloed
De trotse krijger heft de hoorn, de vijand nu as en roet

Heiden black metal
Dood, verderf en spot
Met onze kunst zijn wij de vuist in 't gezicht van God
Track Name: Triomftocht voor de glorie van Wodan
Oostenwind blaast over gebroken stenen kruizen
Verbrokkeld in het platgetreden gras
Rook stijgt op tussen sombere plaggen huizen
Christenkerken vergingen hier tot as

Herrijs nu machtige Wodan
Uw bloed stroomt in onze aderen
Geef ons uw moed, Wodan
Met uw kracht wreken wij onze vaderen

Het Germaanse land word gezuiverd
Met kruik in hand, het zwaard ontbloot
Al het kerkelijk volk dat kermt en huivert
Bedrogen door hun god, vindt massaal de dood

Herrijs nu, machtige Wodan
Uw bloed stroomt in onze aderen
Wees heden trots, Wodan
In uw aanblik wreken wij onze vaderen

Het nijdige vuur raast in het duister
Eén toorts aangewakkerd door woekerende haat
Eindelijk verlost van het stichtelijke kluister
Wodan keert weder met de kille dageraad

Het licht van de zon verjaagt de gloed
Van het meedogenloze kerkenvuur
Een volk ontwaakt, de vrijheid tegemoet
Heidenland tot het jongste uur

Herrijs nu, machtige Wodan
Uw bloed stroomt in onze aderen
Uw tempel is herbouwd, Wodan
Met uw zegen wreekten wij onze vaderen

Het licht van de zon verjaagt de gloed
Van het helder rode kerkenvuur
De triomf behaald met zwaard en bloed
Heidenland tot het jongste uur
Track Name: Woud bij maanlicht
Achter 't moer staat het woud
Dat vervloekt heidens woud
't Volle maanlicht sijpelt door de takken

In het woud huilen de geesten om wraak
U vlucht onnodig ver, want de wolven hebben honger

De volle maan schijnt kwaad vannacht
Duisternis tussen troosteloze takken
Maar op de kale heide wordt een maagd geslacht
En het moerasven krijgt u te pakken

U kan niet zien waar u loopt
Want er is bijna geen licht
Terwijl u wegzakt en de bodem u opneemt
Worden de wolven en de bomen en de geesten weer stil

De volle maan schijnt kwaad vannacht
Duisternis tussen troosteloze takken
Maar op de kale heide wordt een maagd geslacht
En het moerasven krijgt u te pakken

Terwijl u wegzakt en de bodem u opneemt
Worden de wolven en de bomen en de geesten weer stil
Track Name: De witte wieven
Na een lange dag van werken keerde den herdersknecht naar huis
"Ge moet hier nachtens blijven knecht, op den heide is 't niet pluis"
"Dank voor uw zorgen herder, doch 'k heb thuis een vrouw en kind,
Die verlangend op mij wachten. Voor nu vaarwel m'n vrind"

Aldus betrad hij 't heidepad en ving de lange weg huiswaarts aan
'n Dikke mist was opgestegen en verhulde de volle maan
Een toorts had de knecht gekregen, doch in dat flakk'rend licht
Ontnamen witte wolkenvlarden hem steeds meer het zicht

Eensklaps bereikte hij een open plek en aanschouwde de grote hei
En zag verscheidene schone maagden gekleed in parelwit habijt
Temidden van een gevaarlijk moeras klonk hun serene zang
En de knecht sprak "Schone vrouwen, 'k kom ge redden, wees niet bang!"

Betoverd door hun stemmen schreed de herdersknecht nu voort
Docht de wieven dansten verder, als hadden zij hem niet gehoord
Steeds verder de vervaarlijke moerassen in trokken zij
Achtervolgd door de herdersknecht die riep "Wacht toch op mij!"

Toen hij hen ten einde had bereikt bewogen zijn leden niet meer
Daar de bodem hem opeiste ondanks zijn hevig verweer
"Vervloekt zijt ge, bleke heksen!" is hoe zijn laatste uitroep klonk
Doch de Witte Wieven lachten slechts toen ze zagen hoe hij zonk

Het tragisch lot dezer jongeman is slechts één onder velen
Die door verlangen en gezichtsbedrog hun leven lieten stelen
En dat ook gij, waard medemens, van deze les leren mag:
Begeef u onder geen beding op de duistere hei bij nacht!
Track Name: Kerkenbrand commando
Zo heet als de vlam is de kou van het staal
En de grimmige blik is de spiegel van hun haat
Gemanifesteerd in de smeulende as:
De christenkerk die vroeg in de nacht nog staat

In naam van een religie waar slechts stenen van spreken
Kerkenbrand commando marcheert

IJselijke kreten vullen het nachtelijk zwart
Als de vlam slaat in ambachteljk hout
Waar stalen kruizen smelten in witheet vuur
Blijven hun blikken en harten onmenselijk koud

De toorts links gedragen en rechts vast het zwaard
Gezichten grimmig zwart en wit besmeurd
Haren wapperen in vuur aanwakkerende wind
Wat gedaan moest worden is als altijd gebeurd

In naam van een religie waar slechts stenen van spreken
Kerkenbrand commando marcheert

??? ??? onder het licht van de maan
Wordt heilige grond definitief onteerd
In naam van religie waar slechts stenen van spreken
Kerkenbrand commando marcheert
Track Name: Wolfwezen's toorn
Het beest volgt de lokroep der nacht
Een spoor van geweld in zijn kielzog
Likkebaardend, de smaak van hun angst op de tong
Knarsende kaken die kraken vol wraak

Een stal vol mak vee negerend
Het boerengezin moet eraan
Een haakbus vol hagel speelt hem geen parten
Vol levenslust rijt hij het bibberende vlees

Moord in 't gezicht
Vlees in de strot
't Gegil klinkt nog na in de oren
Zijn honger gestild
En wraakzin voltooid
Het glinsterende bloed dampt en druipt van zijn pels in het licht van de maan

De toorn van zijn wezen, één helft nog mens
Geen vermoedt waar zijn roedel slaapt
Nutteloos roesten klem en val
In het woud, waar hij, verschopt, verwanten vond
Track Name: Krankenmaan
Uit de duisternis tussen de sterren
Staart de waanzin je lege ogen in
In het donkerste holst van je angsten
Loenst een ziekgrijze maan steeds kwader op je neer

Krankenmaan
Krankenmaan

En de maan lacht met rottende tanden
Luider dan je eigen ijs'lijk gegil
Zijn adem die brengt je tot kotsen
Je stort in en je hart slaat steeds harder...en dan niet meer

Krankenmaan
Krankenmaan

Krankenmaan
Krankenmaan
Krankenmaan
Track Name: Heiden black metal
Havoque - vocals, all instruments